Usługi

Usługi

W zakresie zarządzania nieruchomościami oferujemy następujące usługi:

Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości.

Bieżące administrowanie nieruchomością.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.

Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu Prawa energetycznego.​

Uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.​

Wykonywanie orzeczeń, opracowań oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Nadzór i kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości.

Ustalenia i uregulowania aktualnego stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości.

Zagwarantowanie dostaw mediów oraz negocjacje ceny.​

Prowadzenia księgi obiektu budowlanego dla nieruchomości oraz wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego.

Pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla właścicieli będących w trudnej sytuacji finansowej, które pomogą utrzymać nieruchomość lokalową oraz nieruchomość wspólną.

Pobieranie i windykacja należności.

Dokonywanie wszelkich formalności związanych z rejestracją i aktualizacją tj: NIP, REGON, konto bankowe itp.​

Prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami prawa.

Reprezentowanie nieruchomości przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami wszystkich instancji oraz innymi instytucjami.​

Rozliczenia podatkowe związane z zarządem nieruchomością wspólną.​

Konsultacje projektowe, wykonywanie projektów pod konkretne zadania.​

Zapewnianie wysokiej jakości usług remontowych w tym również przygotowanie pełnej dokumentacji oraz właściwy nadzór nad ich wykonaniem.​

Podnoszenie wartości rynkowej i użytkowej nieruchomości przy zachowaniu optymalizowania kosztów.​

Pełne ubezpieczenie.