Certyfikaty

Certyfikaty

Licencja Zarządcy Nieruchomości

Licencja Zarządcy Nieruchomości Anna Paterek

Świadectwo nadania Licencji Zawodowej

Świadectwo nadania Licencji Zawodowej w zakresie Zarządzania Nieruchomościami Anna Paterek

Licencja Zarządcy Nieruchomości

Licencja Zarządcy Nieruchomości Agnieszka Klasicka

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Licencja Pośrednika w obrocie Nieruchomościami Agnieszka Klasicka

Gratulacje od Prezydenta Miasta Gdańska

Gratulacje od Prezydenta Miasta Gdańska za najładniejszą elewację dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Danusi 5.

Złoty Medal Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

W roku 2015 Anna Paterek, właścicielka firmy Kancelaria Obsługi Nieruchomościami Westa, została odznaczona złotym medalem za zasługi na rzecz gospodarki nieruchomościami.

Certyfikat przynależności do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Certyfikat przynależności Kancelarii Obsługi Nieruchomościami Westa Anna Paterek do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Delegatura Gdańskiej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Anna Paterek piastuje funkcję Prezesa  Delegatury Gdańskiej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Agnieszka Klasicka piastuje funkcję Wiceprezesa Delegatury Gdańskiej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami