W E S T A


Kancelaria Obsługi Nieruchomości
WESTA - Kancelaria Obsługi Nieruchomości

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI :

- zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości.
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.
- zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu Prawa energetycznego.
- bieżące administrowanie nieruchomością.
- utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.
- uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
- wykonywanie orzeczeń, opracowań oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.
- ustalenia i uregulowania aktualnego stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości.
- prowadzenia księgi obiektu budowlanego dla nieruchomości oraz wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego.
- nadzór i kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości.
- zagwarantowanie dostaw mediów oraz negocjacje ceny.
- pełne ubezpieczenie.
- pobieranie i windykacja należności.
- prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami prawa.
- rozliczenia podatkowe związane z zarządem nieruchomością wspólną.
- dokonywanie wszelkich formalności związanych z rejestracją i aktualizacją tj: NIP, REGON, konto bankowe itp.
- reprezentowanie nieruchomości przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami wszystkich instancji oraz innymi instytucjami.
- konsultacje projektowe,wykonywanie projektów pod konkretne zadania.
- zapewnianie wysokiej jakości usług remontowych w tym również przygotowanie pełnej dokumentacji oraz właściwy nadzór nad ich wykonaniem.
- podnoszenie wartości rynkowej i użytkowej nieruchomości przy zachowaniu optymalizowania kosztów.
- pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla właścicieli będących w trudnej sytuacji finansowej, które pomogą utrzymać nieruchomość lokalową oraz nieruchomość wspólną.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !